socialeonderneming keurmerk colored cmykHet Keurmerk Sociale Onderneming staat voor maatschappelijk relevant, bovenwettelijk gedrag binnen de sector van de aanvragende partij. Bij het Keurmerk wordt de aard en grootte van de aanvragende partij dus in ogenschouw genomen. Bij de beoordeling van een aanvraag tot het verlenen van het keurmerk beoogt de Keurmerkcommissie dus geen onwerkelijke eisen en disproportionele voorwaarden te stellen, maar telkens een gewogen en verifieerbare beslissing te nemen die voor de aanvragende partij reëel en haalbaar wordt geacht. ISO26000 geldt voor het Keurmerk als richtsnoer en als ondergrens, voor zover op de aanvragende partij van toepassing.Het Keurmerk Sociale Onderneming geeft erkenning aan het bedrijf en daardoor de mogelijkheid om alle stakeholders van het bedrijf, personeel, klanten, leveranciers, financiers en opdrachtgevers, e.a. te laten zien dat zij bewust een relevante plek in de maatschappij heeft ingenomen. Dat zij verantwoordelijkheid neemt voor het eigen personeel en voor de omgeving waarin de onderneming gevestigd is. Een actieve, betrokken deelname aan de samenleving staat bij Keurmerkhouders voorop. Bedrijven die het Keurmerk Sociale Onderneming aanvragen worden via een inschrijfformulier gekoppeld aan de auditeur, die toetst of en in hoeverre de onderneming aan de drie pijlers gehoor geeft. Zij vat dat samen in een rapport dat aan de Keurmerkcommissie ter beoordeling wordt voorgelegd.

Keurmerk Sociale Onderneming, hét keurmerk voor maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen

Bij het Keurmerk Sociale Onderneming gaat het om de volgende drie pijlers aan de hand waarvan een onderneming keurmerkwaardig kan zijn:

  • Mens en Maatschappij
  • Mens en Arbeidsmarkt
  • Mens en Milieu

Missie

De Missie van Keurmerk Sociale Onderneming is om een brede beweging in gang te zetten, waarbij zoveel mogelijk bedrijven zich een sociale identiteit aanmeten. Met oog voor het belang van de onderneming, de werknemers en de omgeving waarin zij actief zijn. De centrale positie van de mens is de unieke invalshoek waarop bedrijven beoordeeld worden bij het verkrijgen van het Keurmerk.

Doelstellingen

Het Keurmerk Sociale Onderneming heeft de volgende doelstellingen:

Onderscheiden  

  • Het Keurmerk Sociale Onderneming als onderscheidend vermogen voor Keurmerkhouders.

Verbinden

  • Het leggen van verbinding tussen de economische bedrijfsvoering en haar sociale betrokkenheid in de bedrijfsvoering.

Uitbouwen

  • Het bevorderen van het sociaal ondernemerschap door het Keurmerk Sociale Onderneming uit te dragen.

Motiveren

  • Het motiveren van bedrijven om intern hun eigen sociale identiteit te onderzoeken. Samenwerking met onderwijs is wezenlijk voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

MaXXus is trots op het behalen van het keurmerk Sociale Onderneming. Voor meer informatie over het keurmerk Sociale Onderneming verwijzen u naar de website.

 

het nieuwe werken

Meer weten?

bel maxxus

Naar alle contact gegevens

facebook maxxus twitter maxxus linkedin maxxus youtube mo

MaXXus wijst u graag de weg!

Copyright 2016 | Alle rechten voorbehouden | Privacy, Cookies en Disclaimer